Huế thương ~ thương nhớ

Huế không có trong wish list mà mình định đi, nhưng khi anh Thanh rủ mình đi Huế thì mình đồng ý ngay. Một phần vì ham vui, một phần vì với mình Huế luôn là vùng đất bí ẩn và cất giữ nhiều điều chưa được khám phá. Đọc tiếp “Huế thương ~ thương nhớ”